Marka samochodu:
Model:
Ospojlerowanie:
Akcesoria tuningowe:
OSPOJLEROWANIE:

Blendy tylnej szyby

Brewki na reflektory

Dokładki do zderzaków

Grile i atrapy

Kompletny BodyKit

Maski, przedłużenia, badlook

Okulary na reflektory

Owiewki dachowe

Poszerzenia, reperaturki, błotniki

Progi

Słupki

Spoilery dachowe

Spojlery tylnej klapy

Zderzaki przednie

Zderzaki tylne

Wloty powietrza


Ospojlerowanie uniwersalne (progi, wloty, …)

AKCESORIA TUNINGOWE:

Doloty powierza

Filtry powietrza

Lampy, reflekory

Mieszki ochronne

Siatki

Sprężyny obniżające

Spojler.pl Regulamin

Regulamin katalogu Spojler.pl

§1
Definicje

 1. Spojler.pl - serwis ogłoszeniowy o tematyce obejmującej modyfikacje zewnętrzne samochodu zwane w dalszej części regulaminu Ospojlerowaniem.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin - zbiór zasad określający funkcjonowanie, prawa Użytkownika oraz zasady korzystania z serwisu Spojler.pl.
 4. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w serwisie internetowym Spojler.pl, umożliwiające Użytkownikowi przestawienie oferty sprzedaży elementów ospojlerowania. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraĽliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, jak również innych treści zakazanych przez prawo.

§2
Wstęp

 1. Właściecielem serwisu Spojler.pl jest firma
  Tuning Centrum Adam Jaryszek, NIP: 118-110-20-28
 2. Ideą działania Spojler.pl jest czynne współtworzenie ogólnokrajowej bazy ospojlerowania i akcesoriów tuningu zewnętrznego oraz ustanowienie nowego, wygodnego medium łączącego nabywców i sprzedawców.
 3. Na całość funkcjonowania serwisu składają się trzy elementy: galeria, katalog ogłoszeń oraz katalogi firmowe.

§3
Rejestracja

 1. Rejestracja to proces tworzenia konta użytkownika w serwisie Spojler.pl.
 2. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 3. W procesie rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, aktualnego adresu e-mail oraz wybranie nazwy użytkownika i hasła dostępu. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany w formularzu adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji zawierajace link aktywujący konto użytkownika.

§4
Galeria

 1. Galeria jest częścią serwisu Spojler.pl, będącą zbiorem grafik i fotografii nadesłanych przez Użytkowników.
 2. W galerii można zamieszczać tylko zdjęcia o tematyce zbliżonej do prezentowanej przez Spojler.pl.
  Zdjęcia o innej tematyce, nie ukazujące w żaden sposób tematu tuningu zewnętrznego samochodów będą usuwane.

 3. Zamieszczenie fotografii w galerii jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na publikację zdjęć w portalu Spojler.pl.
 4. Serwis Spojler.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne zamieszczonych zdjęć w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich.
 5. Dodawane zdjęcia powinny być zgodne z następującymi standardami:
  - fotografie w formacie jpg, jpeg,
  - największa objętość pliku zdjęcia: 450 kb.
 6. Miniatury prowadzące do pełnowymiarowej fotografii są tworzone automatyczne.
 7. Administratorzy serwisu Spojler.pl zastrzegają sobie prawo do ingerencji w bazę umieszczonych w galerii fotografii, ich usuwanie, edytowanie, a także używanie w obrębie serwisu Spojler.pl.

§5
Katalog

Ogół zamieszczonych w serwisie ogłoszeń, stanowiący zbiór asortymentu prezentowanego na indywidualnych kontach Użytkowników (katalogach firmowych). Dostęp do katalogu uzyskać można poprzez wyszukiwarkę Spojler.pl. Całość asortymentu została podzielona na poszczególne kategorie, dlatego też proces wyszukania prowadzi przez wybór odpowiedniej kategorii, marki i modelu samochodu oraz roku jego produkcji.
 

§6
Katalog firmowy

Wydzielona, wymagająca rejestracji część serwisu Spojler.pl. Katalog firmowy służy prezentacji indywidualnego Użytkownika i umieszczonego przez niego w Katalogu asortymentu. Spojler.pl dopuszcza personalizację wyglądu graficznego Katalogu firmowego polegającą na umieszczeniu logo Użytkownika, opisu tekstowego oraz danych teleadresowych. Sam asortyment prezentowany jest poprzez odrębne podstrony zawierające cena sprzedaży, zdjęcia oferowanego elementu, tekst opisowy, dane kontaktowe sprzedawcy oraz formularz kontaktowy.

§7
Wystawianie przedmiotów

 1. Zgłaszając towary do katalogu spojler.pl sprzedajacy potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach oferty przedstawionej w serwisie Spojler.pl oraz oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie dotyczące oferowanego przez niego produktu.
 2. Sprzedający mają prawo wystawiać produkty zgodne z prezentowanymi w serwisie Spojler.pl kategoriami.
 3. Kwalifikacji towarów w odniesieniu do prezentowanych kategorii dokonuje redakcja Spojler.pl.
 4. W ramach serwisu Spojler.pl nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązującą politykę Spojler.pl (ujętą w niniejszym Regulaminie).
 5. Serwis Spojler.pl nie ponosi odpowiedzielności za ewentualne wady prawne prezentowanych w produktów.
 6. W przypadku naruszenia regulaminu, administrator serwisu Spojler.pl ma prawo usunąć lub zawiesić ofertę danego produktu.
 7. Serwis Spojler.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty, która ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

§8
Zmiany regulaminu

Serwis Spojler.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O fakcie dokonania zmian i terminie ich wejścia w życie Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem zakładki "aktualności" umieszczonej pod adresem www.spojler.pl.

§9
Zastrzeżenia

Kwestie, które nie zostały uwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane przez zarządców serwisu Spojler.pl.

§10
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. 133 poz. 883, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie danych serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez serwis na swój adres elektroniczny lub poprzez infolinię.
 3. Spojler.pl nie udostępnia osobom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Użytkowników serwisu z wyłączeniem danych prezentowanych w Katalogu firmowym Użytkownika.